info@thenguyenad.com +84 978915379
Thế Nguyễn Ad

Không quảng cáo chính là QUẢNG CÁO

Chi tiết

Plan

Do

Check

Atc

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi giữ mọi thứ đơn giản, giúp bạn kiểm soát mọi thứ

Chúng tôi làm
Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi làm việc của bạn để đạt được mục tiêu của mình

Thiết kế web

Dịch vụ thiết kế & phát triển website

View Services

Marketing Serivce

Dịch vụ marketing

View Services

Digital Marketing

Dịch vụ Digital Marketing

View Services

Dịch vụ tiện ích

Dịch vụ khác

View Services
How we do

Bằng cách nghiên cứu số liệu & thị trường mục tiêu của bạn

& Lên kế hoạch
 • Plan

  Bước đầu tiên là chúng tôi tiến hành lên kế hoạch sau khi tiếp nhận yêu cầu.

 • Do

  Tiến hành thực hiện kế hoạch

 • Check

  Kiểm tra kết quả

 • Act

  Hành động sửa lỗi, tối ưu & đưa ra giải pháp phòng tránh

Dự án web
Khách hàng
Marketing Plan
Nội dung số
Dự án đã thực hiện

Các dự án đã được thực hiện bởi chúng tôi

Ý kiến khách hàng

Khách hàng đã nói gì về chúng tôi?

Đội ngũ

Gặp gỡ những chuyên gia của chúng tôi

Tin tức mới

Những tin tức & bài viết mới nhất

Nếu bạn vẫn chưa hình dung được điều cần phải làm