info@thenguyenad.com +84 978915379

Bạn muốn website của bạn trở thành CÔNG CỤ MARKETING hiệu quả cho việc kinh doanh của bạn hiện tại. Giới thiệu nhanh chóng đến khách hàng các sản phẩm và dịch vụ mọi lúc mọi nơi.

Bạn cần có người THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP để phục vụ cho các sự kiện khuyến mãi, quảng cáo của bạn. Thông qua đó, thể hiện công ty của bạn có sự đầu tư về mặt hình ảnh.

Bạn cần website LÊN TOP TỪ KHÓA để khách hàng tiềm năng có thể tìm kiếm được công ty của bạn trên google. Từ đó, bạn bán được nhiều hàng hơn, khách hàng cũng tin tưởng hơn qua các thiết kế chuyên nghiệp.

Bạn muốn TIẾT KIỆM CHI PHÍ thuê một nhân viên IT không quá 1,5 triệu mỗi tháng vì công việc chăm sóc website cũng không nhiều nhưng bạn muốn đạt hiệu quả tốt nhất.